Uitwisseling kennis en ervaring

Dit is dé plek voor uitwisseling van kennis en ervaring. Hier kun jij andere leden van de community vragen om mee te denken over kwesties die bij jouw club spelen. Maar hier kun je ook je eigen ervaring en expertise delen met clubs die vragen hebben of tegen problemen aanlopen waar jij al eerder een antwoord voor hebt gevonden.

Maak er gebruik van! Laten we elkaar helpen en laten we niet steeds opnieuw het wiel uitvinden.

Ligt het onderwerp gevoelig, benut dan de mogelijkheid om anoniem een kwestie aan te kaarten of daarop te reageren.

Voorbeeld adviesvraag: Diefstal uit kantine

De winstmarge in onze kantine is sterk gedaald. We denken dat er gestolen wordt, en hebben ook een vermoeden wie de dader is, maar kunnen niets... meer

Voorbeeld praktische vragen: Voetbalreis naar Parijs

Wij willen volgend jaar met onze club naar Parijs, maar hebben daar helaas geen contacten. Wij zoeken een club die ons wil en kan... meer