Cursus Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen (Hoogeveen)

26/03/2019 - 19:00 tot 22:00

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling. Ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen, ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. In deze training leer je zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen met aandacht voor plezier.

Docente Ine Klosters: “Een coach móet meer bieden dan alleen de technische vaardigheden van de betreffende sport. Het gaat er niet alleen om hoe een pupil een pass moet geven of in welke hoek de bal moet. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar leren op de sportvereniging allerlei vaardigheden die ze kunnen gebruiken op school, thuis en later in hun verdere leven. De toegevoegde waarde van een sportvereniging en een coach ligt naar mijn mening niet in de medailles, maar in de maatschappelijke functie. Sport is na het gezin en school het derde opvoedmilieu voor kinderen.”

In deze scholing leer je om zowel sportieve als pedagogische thema’s in je trainingen te verwerken en samen met het kind te ontdekken wat ze allemaal al kunnen en willen leren. Als coach heb je een belangrijke tool in handen om het zelfvertrouwen van je sporters te vergroten. Natuurlijk houd je als trainer van je sport en wil je die liefde graag overdragen. Maar je hebt ook de kans om aan je trainingen een extra dimensie te geven en echt iets aan het leven van je sporters toe te voegen. Dat maakt het trainen zoveel leuker, ook voor jezelf. Belangrijke onderdelen van de scholing zijn: plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelf-ontdekkend leren. Kinderen worden zich bewust van wat ze leren en bereiken.

De scholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van trainingen aan sporters. Een diploma is niet vereist. Deze scholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Duur

De scholing bestaat uit drie dagdelen. Het tweede en derde dagdeel van de scholing vinden plaats in een gymzaal. Neem dus niet alleen pen en papier mee, maar ook zaalschoenen en sportkleding.

1e bijeenkomst dinsdag 26 maart 2019 19:00 tot 22:00 uur Het Activum, Hoogeveen
2e bijeenkomst dinsdag 2 april 2019 19:00 tot 22:00 uur Gymzaal De Wielewaal, Hoogeveen
3e bijeenkomst dinsdag 9 april 2019 19:00 tot 22:00 uur Gymzaal De Wielewaal, Hoogeveen

Programma

In de eerste twee dagdelen van deze scholing krijg je inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6 tot 12 jarigen. Daarbij ga je op zoek naar antwoord op vragen als: ‘Hoe leren jongeren in deze leeftijd?’ of ‘Wat is mijn rol als trainer?’ of ‘Welke invloed heb ik als trainer?’

Je leert hoe je de ontwikkelthema’s zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en het zich verhouden tot anderen expliciet een plaats kan geven in de opbouw van de training.

Vervolgens wordt aandacht besteedt aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van plezier, zelfvertrouwen en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand ervaar je zelf in de gymzaal hoe al deze onderwerpen een plek kunnen krijgen in de opbouw van je training. Ter afsluiting van het tweede dagdeel ga je aan de slag met het voorbereiden van je eigen vernieuwde training voor 6 tot 12 jarigen.

Het derde en laatste dagdeel staat in het teken van doen! Je gaat je eigen training, waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan, uitvoeren en evalueren. Je leert dus hoe je - naast sporttechnische en tactische vaardigheden - je sporters ook kunt introduceren in specifieke ontwikkelthema’s.

Uiteindelijk bevordert dit het zelf-ontdekkend leren bij de 6 tot 12 jarigen: zij ervaren wat ze leren en kunnen. Het zorgt voor meer plezierbeleving en vertrouwen. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten.

Leerdoelen

  • ben je je bewust van jouw visie op de rol van een trainer;

  • ben je in staat om tijdens trainingen plezier en zelfvertrouwen te bevorderen;

  • ben je in staat om sporters zelf-ontdekkend te laten leren tijdens trainingen.

Na afloop van de scholing ontvang je een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze scholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Let op!
Net als in de scholing ‘themagericht trainen en coachen van pubers’ staan ontwikkelthema’s binnen je training centraal. De inhoud verschilt in de ontwikkelingskenmerken van de leeftijdsgroep en de thema’s die als centraal voorbeeld worden gebruikt. We raden je aan niet beide scholingen te volgen, maar om te kiezen voor de doelgroep waarmee je het meeste werkt.

Kosten: €130
Locatie: Het Activum, Sportveldenweg 2 7902 NX Hoogeveen
Inschrijving via Sportopleidingen.nl