Kenniscafé Positieve Sportcultuur

26/11/2018 - 13:00 tot 17:00

‘Trots op het verleden, zin in de toekomst’

Het Actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) wordt eind van dit jaar afgerond. In het actieplan zijn veel positieve resultaten geboekt en goede aanpakken en instrumenten ontwikkeld. Dat varieert van spelregelkennis en ouderbetrokkenheid tot bijvoorbeeld positief coachen en voorkómen van pestgedrag. Het goede nieuws is dan ook dat het thema in 2019 een vervolg krijgt binnen het Sportakkoord via het deelakkoord Positieve Sportcultuur.

Wat hebben we vanuit praktijk, wetenschap en beleid geleerd van Veilig Sportklimaat? En wat levert een positieve sportcultuur op de club op voor de sport(er) en de gemeente?

De overgang van VSK naar Positieve Sportcultuur in het Sportakkoord wordt gemarkeerd. Kenniscentrum Sport en NOC*NSF organiseren daarom samen, ondersteund door sportbonden KNVB en KNHB, het Kenniscafé Sport Live! over dit thema. Plaats en tijd: maandag 26 november tussen 13 en 17 uur op de KNVB Campus in Zeist.

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport zal (onder voorbehoud) bij de opening van het Kenniscafé kort spreken. Daarna gaan sprekers en forumgasten uit het veld van sport, onderwijs en overheid interactief met elkaar en de aanwezigen in gesprek.

Het programma wordt later bekendgemaakt. Dan wordt ook de inschrijving opengesteld.