Afschaffing ecotax-compensatie blijft heikel punt

  • Hanke Bruins Slot (foto: CDA).
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Met de publicatie in de Staatscourant van de nieuwe subsidieregeling voor energiebesparing leek de afschaffing van de ecotax-compensatie voor sportclubs een voldongen feit. Toch is er in de politiek opnieuw aandacht gevraagd voor de negatieve gevolgen van deze maatregel. Hanke Bruins Slot de woordvoerder Sport van de CDA Tweede Kamerfractie, heeft hierover nieuwe vragen gesteld aan minister Schippers. Moeilijke vragen kennelijk, want de minister ziet geen kans om deze te beantwoorden binnen de tijd die ervoor staat.

Samen met haar D66-collega Pia Dijkstra gaf Hanke Bruins Slot enkele jaren geleden onbedoeld zelf aanleiding voor de afschaffing van de ecotaxcompensatie. De parlementariërs dienden toen een motie in om sportclubs te helpen met energiebesparing. Omdat sportverenigingen geen gebruik konden maken van de bestaande regelingen voor energiezuinige maatregelen verzochten zij de minister in een motie om te onderzoeken of daar iets aan kon worden gedaan. Minister Schippers benutte de ingediende motie om de een einde te maken aan de jaarlijke belastingteruggaaf en stelde daar een nieuwe subsidieregeling voor in de plaats. Dat dit nooit de bedoeling was geweest maakte Bruins Slot in verschillende kamerdebatten en in nieuwe kamervragen duidelijk, maar de minister hield voet bij stuk.

Nieuwe vragen

Naar aanleiding van een artikel in Trouw diende Bruins Slot op 1 maart opnieuw schriftelijke vragen in over dit onderwerp. Ze vuurde een serie van dertien vragen af op de minister. De belangrijkste:

  • "Klopt het dat op de eerste dag waarop de aanvragen voor de subsidie energiebesparing sportaccommodaties aangevraagd kon worden (4 januari 2016), het aantal aanvragen al de 400 heeft gepasseerd, waardoor de regeling direct al bijna uitgeput was?"
  • "Klopt het dat ongeveer 15.000 sportaccommodaties geen subsidie voor verduurzaming krijgen, terwijl ze wel extra kosten maken door de afschaffing van de teruggaveregeling energiebelasting voor sportverenigingen? Klopt het dat hierdoor voor het overgrote deel van de sportaccommodaties in feite sprake is van een bezuiniging van gemiddeld 1.400 euro per jaar, oplopend tot 5.000 euro per jaar?"
  • "Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat er eigenaren van sportaccommodaties zijn die enerzijds met hogere lasten worden geconfronteerd door afschaffing van de teruggave regeling, en anderzijds wel zouden willen investeren in verduurzaming, maar door de uitputting van de subsidieregeling hier niet aan toe komen?"
  • "Bent u bereid dit jaar extra budget toe te voegen aan de subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties?"
     

Uitstel beantwoording

Vandaag liet de minister in een brief aan de Kamer weten dat de beantwoording van de vragen nog iets langer op zich laat wachten dan gebruikelijk is. In de tussentijd diende Hanke Bruins Slot samen met haar partijgenoot Martijn van Helvert overigens alweer nieuwe vragen in over een sportgerelateerd onderwerp. Deze keer vraagt het CDA aandacht voor de onnodige regeldruk voor vrijwilligers die voortvloeit uit de Regeling verkeersregelaars, een problematiek die met name wielerclubs en andere organisatoren van wielerwedstrijden raakt.

Sigaar uit eigen doos

Eerder publiceerden wij op deze site een uitgebreid artikel over de merkwaardige gang van zaken rond de afschaffing van de ecotax-compensatie. Lees hier hoe de minister de sportwereld een sigaar uit eigen doos presenteerde.