Akkoord over CAO Sportverenigingen

  • Foto: Sportwerkgever Fryslân.
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Nog net voor het einde van het jaar is overeenstemming bereikt over de CAO Sportverenigingen die voor 2016 geldt. Er zijn ten opzichte van de huidige CAO geen essentiële wijzigingen doorgevoerd. De lonen gaan wel met 1,5 procent omhoog.

Volgens Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Sport & Bewegen is de CAO Sportverenigingen een bijzondere omdat het een redelijk kleine cao is die "naadloos aansluit op gewenste arbeidsvoorwaarden van zowel werkgevers als werknemers". Zij onderhandelde namens de werknemers over deze CAO met de vijf organisaties die samen het Netwerk in de Sport vormen. Dat zijn de stichtingen Sportwerkgever Fryslân, Arbeidsloket Huis voor de Sport Groningen, Sporttechnisch Kader Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Zij fungeren voor veel verenigingen als werkgever van trainers, coaches en andere medewerkers.

In het onderhandelaarsakkoord is te lezen dat overeenstemming is bereikt op de volgende punten:

Salarissen

Per 1 september 2016 worden de schaalsalarissen structureel met 1,5 % verhoogd.

Onderzoek en campagne

FNV en NWIDS gaan in 2016 gezamenlijk werken aan een campagne die gericht is op het ontwikkelen van lokale sportsector, aan de hand van een door partijen nader vast te stellen onderzoek. Het zwaartepunt ligt hierbij op het sportkader/werknemers.

Loonruimte

Partijen hebben afgesproken dat van de loonruimte tot en met 2017 (2%) wordt o,2% wordt gereserveerd ten behoeve van het Arbeidsmarktfonds voor de Sport.

Derde jaar WW

Partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid - brief van 11 juli 2014 om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een Private Aanvullende WW - uitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen. Na het SER - advies over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en WW die begin 2015 wordt verwacht, zullen cao - partijen, met inachtneming van adviezen aanbevelingen, overleg voeren om afspraken te maken over een private aanvullende WW - verzekering.

Duur der collectieve arbeidsovereenkomst

Partijen zijn overeengekomen de CAO Sportverenigingen met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2016.

De volledige tekst van de CAO kan hier worden gedownload.

Bron: FNV Sport