Geen extra geld voor energiebesparing sportclubs

  • Minister Edith Schippers (foto: ministerie van VWS).
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Minister Schippers stelt geen extra geld beschikbaar voor de subsidieregeling voor energiebesparing sportaccommodaties. Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) had daar in kamervragen op aangedrongen omdat de subsidiepot al binnen een paar dagen leeg was. De minister lijkt daar niet mee te zitten.

Overgrote merendeel clubs profiteert van subsidie?

De minister stelt in de antwoorden op de kamervragen vast dat "het overgrote merendeel" van de clubs die daarvoor in aamerking uiteindelijk gebruik zal kunnen maken van de subsidieregeling. Of dat ook echt zo zal zijn moet de toekomst uitwijzen, maar daar kunnen vraagtekens bij worden geplaatst. De becijferingen zouden dat aannemelijk moeten maken. "Jaarlijks maakten ongeveer 5.500 verenigingen gebruik van de teruggave regeling energiebelasting. De verwachting is dat rond de 600 verenigingen per jaar een aanvraag toegekend zullen krijgen. De looptijd van de subsidieregeling is 5 jaar, daarmee zal dus het overgrote deel gebruik kunnen maken van de nieuwe subsidieregeling." Dat rekensommetje komt uit op 55% en dat is toch niet echt een "overgrote meerderheid". Bovendien is het allerminst zeker dat de getallen kloppen. Eerder werd nog gerekend met 6.000 clubs die een subsidieaanvraag zouden kunnen doen en 400 gehonoreerde aanvragen per jaar (33%).

Extra middelen niet gevonden, maar ook niet nodig?

Binnen noch buiten haar eigen begroting heeft de bewindsvrouw middelen kunnen vinden om meer sportclubs tegemoet te komen, maar daar lijkt ze niet heel erg mee te zitten. Op de vraag van Bruins Slot of het eigenlijk niet onwenselijk is "dat er eigenaren van sportaccommodaties zijn die enerzijds met hogere lasten worden geconfronteerd door afschaffing van de teruggave regeling, en anderzijds wel zouden willen investeren in verduurzaming, maar door de uitputting van de subsidieregeling hier niet aan toe komen", antwoordt de minister nuchter: "Nee, er zijn voor veel verenigingen quick wins te realiseren met een korte terugverdientijd en lage benodigde investering op het gebied van energiebesparing. Hiermee kunnen zij al gemakkelijk de hogere energielasten terugdringen."

Vooral zonnepanelen voor voetbalclubs

Op 1 maart waren er in totaal 671 aanvragen ingediend. Een aantal hiervan is inmiddels ingetrokken of afgewezen. Van de resterende 633 aanvragen waren de meeste van de voetbalverenigingen (302) gevolgd door de tennisverenigingen (155) en hockeyverenigingen (28). Ook waren er nog meerdere aanvragen van korfbalverenigingen (25), atletiekverenigingen (18), de watersport (13) en volleybalverenigingen (11). Vanuit 28 andere sporten zijn minder dan 10 aanvragen binnen gekomen.
Bijna de helft van de aanvragen betreft zonnepanelen. Een kwart van de aangevraagde subsidie wordt aangevraagd voor veldverlichting. Van de overige aanvragen is nog tien procent bestemd voor binnenverlichting en ruim vijf procent voor isolerende maatregelen.

De subsidieregeling

Lees hier alles over de subsidieregeling en hier over de merkwaardige voorgeschiedenis ervan.