Subsidieregeling moet nadelen compenseren

  • Het ministerie van VWS (foto: www.rijksoverheid.nl)
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Er is voor sportclubs geen reden tot zorg, dat stelt Joëlle Staps, plaatsvervangend directeur sport van het ministerie van VWS. Omdat de minister opnieuw niet inging op de zorgen die NL Sportclub deelde in een brandbrief aan sport en politiek, deden we toch nog maar eens navraag bij het ministerie. In de marge van de werkconferentie over De kracht van de vereniging, schoten we de topambtenaar aan. Dat leidde tot een lang telefonisch onderhoud een paar dagen later.

Daarin bezwoer Staps dat het ministerie wel degelijk oog heeft voor de financiële positie van sportclubs en vertelde zij dat er een subsidieregeling in aantocht is die gunstig zal uitpakken voor de sportclubs. Deze regeling zal waarschijnlijk gepubliceerd worden in september en vanaf 1 januari 2019 van kracht zijn. Vanaf dat moment kunnen sportclubs subsidie krijgen voor allerlei investeringen, bijvoorbeeld voor uitbreiding of renovatie van hun accommodatie, maar ook voor de aanschaf van sport- en spelmaterialen. De regeling voor duurzaamheidssubsidies zal opgaan in deze regeling. Voor investeringen in die sfeer zal extra subsidie beschikbaar worden gesteld.

De subsidepot zal worden gevuld uit de middelen die het rijk bespaart door de aanpassing van de BTW-regels voor instellingen die geen winst beogen en de eerdere afschaffing van de ecotaxcompensatie voor sportclubs. Hoewel dit positief klinkt lijkt het erop dat, net als bij de invoering van de eerdere subsidieregeling voor investeringen in duurzaamheid, ook hier sprake is van een vestzak-broekzak operatie.

Tot 2019 hebben sportclubs die investeren in hun accommodatie nog de mogelijkheid om btw te verrekenen, maar door aanpassing van de fiscale wetgeving aan Europese richtlijnen zal dat daarna niet langer mogelijk zijn. Vanaf dat moment zullen sportclubs die geen BTW afdragen, ook geen BTW meer kunnen terugvragen. Om dat nadeel - dat becijferd wordt op 87 miljoen euro - te compenseren wordt deze nieuwe subsidieregeling ingevoerd. Het geld dat eerst rechtstreeks van de fiscus naar de clubs ging, zal dan via VWS naar de clubs gaan.

Net als bij de afschaffing van de eerdere ecotaxcompensatie en de introductie van de duurzaamheidssubsidie, zal waarschijnlijk niet het hele bedrag bij de clubs terecht komen maar een deel naar het Waarborgfonds gaan en zullen ook subsidieadviesbureaus een deel van het geld 'afromen'. Ook zal het zo zijn dat enerzijds een aantal clubs financieel nadeel ondervindt en zal anderzijds ook een aantal clubs profiteren. Hoe dat voor een indivduele club precies uitpakt hangt af van de investeringen die een club kan en wil doen, maar ook van de alertheid en handigheid die in huis is om subsidie binnen te halen.

Omdat het voor clubs aantrekkelijk wordt gemaakt om te investeren in maatregelen om energie te besparen, en zij daarbij ook zullen worden geholpen, zullen de clubs volgens Staps per saldo geen nadeel ondervinden van de vergroening van de belasting  (hogere energieheffing) en verhoging van het lage BTW tarief. Of dit werkelijk zo uitpakt is de vraag en zal de toekomst uitwijzen. Wij zullen hoe dan ook de vinger aan de pols houden.