De week van... Jan Minderhoud

Erevoorzitter vv Domburg
Jan Minderhoud (met microfoon) ontvangt Sinterklaas in de kantine van vv Domburg

Als je 43 jaar bestuurslid van een voetbalvereniging bent geweest – waarvan 22 jaar als penningmeester en 16 als voorzitter – en in die tijd betrokken was bij onder andere de bouw van de tribune en van nieuwe kleedkamers, de verbouwing van het clubhuis, de privatisering van de vereniging, invoering van shirtreclame en de overstap van zondag- naar zaterdagvoetbal… dan heb je het erevoorzitterschap meer dan verdiend. Het was de eer die Jan Minderhoud ten deel viel bij zijn afscheid als bestuurslid van v.v. Domburg.

Nou ja, afscheid, Jan is niet weg te slaan bij de club. Sinds 29 oktober is hij bestuurslid af maar hij is nog steeds actief in de club, onder meer als consul (belangenbehartiger en extern vertegenwoordiger –red.) en als beheerder van de accommodatie. Geen zwart gat dus. Hoe ziet de clubweek van deze erevoorzitter eruit, vroeg Mirjam Jochemsen zich af. Die is nog goed gevuld, zo bleek bij navraag, o.a. met een eervol klusje: het ontvangen van hoog bezoek.

Maandag 23 november

In de loop van de morgen naar ons sportpark Oosterloo om de spullen van het afgelopen weekend op te ruimen en om te kijken naar de toestand van het tweede veld. Daar moet morgenavond een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld worden.

Dinsdag 24 november

Vanochtend afgesproken met collega vrijwilliger Jan de Roos. Een gedeelte van het tweede veld staat onder water. We keuren het af en geven door aan de betrokkenen dat er vanavond niet gespeeld kan worden.
Daarna gaan we verder met het schuren van de banken. Die hebben we voor een symbolisch bedrag overgenomen van de gemeente. Het is de bedoeling om ze te spuiten en in de winterstop naast de dug-outs te plaatsen.

Woensdag 25 november

Het is erg slecht weer en ik besluit om ’s middags mijn administratie van de voetbal uit te zoeken en op te bergen. De oudpapierdoos is aan het eind van de middag goed gevuld. Bijzonder om zo nog eens door de geschiedenis van de club te grasduinen. Er is heel wat gebeurd in de loop van vier decennia!

Donderdag 26 november

In de morgen eerst kijken of er op de velden getraind kan worden.
Daarna een spannende dag voor de kleintjes: vandaag brengt de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze vereniging. De jeugdcommissie heeft gevraagd of ik de Goedheiligman wil ontvangen en rond wil leiden langs de diverse jeugdteams. Ik doe dit natuurlijk met veel plezier. Sint heeft zijn laarzen aan, wat achteraf niet nodig was geweest want het is gelukkig droog. Na de rondgang langs de mini’s, de E- en D-pupillen komen we allemaal samen in het clubhuis. Alle jeugdleden krijgen een letter en daarna is het nog samen met Sint en zijn Pieten gezellig een poosje ‘housen’. Het was weer een groot succes.
Nadat de Sint is vertrokken nog wat dingen doorgesproken met het bestuur.

Vrijdag 26 november

Zoals iedere vrijdagmorgen komen we om half tien bij elkaar in het clubhuis. We drinken eerst koffie met wat lekkers. Daarna brengen we de velden in orde voor het komende weekend. Om elf uur drinken we nog wat, samen met de mannen van de gemeente, die ook op het sportpark zijn om nog wat werkzaamheden te verrichten. Om 12 uur ga ik naar huis.

Omroep Zeeland maakte eerder dit jaar een portret van v.v. Domburg. De eerste vier minuten zijn ingeruimd voor een interview met Jan Minderhoud, toen nog voorzitter. Het is hier te zien.