Aantal sportverenigingen NOC*NSF verder afgenomen

  • Ontwikkeling aantal sportverenigingen aangesloten bij lidorganisaties NOC*NSF (Grafiek: NOC*NSF).
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

De afname van het aantal sportverenigingen zet door. Al vele jaren neemt het aantal verenigingen af. Dat komt door fusies, maar ook omdat sportclubs worden opgeheven. Uit onlangs gepubliceerde cijfers van NOC*NSF blijkt dat er in 2017 bijna 700 sportverenigingen zijn opgehouden te bestaan. Dat betekent een daling van bijna 3% in één jaar.

In 2017 hadden de 75 sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF in totaal 23.870 verenigingen. Dat zijn 676 verenigingen minder dan in 2016. Relatief gezien is dit een daling van 2,8%. Bovenstaande grafiek vertoont de trend van het aantal sportverenigingen van bijna alle sportbonden. Om een realistische trendweergave te krijgen, zijn de sportverenigingen van Sportvisserij Nederland en de Survivalrun Bond Nederland in de grafie buiten beschouwing gelaten. De verenigingsgegevens van Sportvisserij Nederland zijn namelijk uitsluitend vanaf 2013 bij NOC*NSF bekend en de verenigingsgegevens van Survivalbond Nederland uitsluitend vanaf 2016. Exclusief Sportvisserij Nederland en Survivalrun Bond Nederland is er een absolute daling van 669 verenigingen en een relatieve daling van 2,8%.

Zorgelijk

Tegen de achtergrond van deze gegevens is het niet vreemd dat het aantal lidmaatschappen bij sportverenigingen eveneens is afgenomen. Hoewel de sportdeelname in het algemeen is gegroeid, is dat toch een zorgelijke ontwikkeling. Sportbeoefening in (traditioneel) georganiseerd verband heeft een belangrijke meerwaarde, zo is vastgesteld in een onderzoek van de Hogeschool Utrecht dat binnenkort gepubliceerd zal worden. Sporters in verenigingsverband hebben meer en intensievere sociale contacten en bouwen meer sociaal kapitaal op dan sporters in andere settings.

Rapportage

De volledige rapportage over sportdeelname en lidmaatschappen van NOC*NSF kan hier worden gedownloaded.