Brandbrief naar minister

afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

NL Sportclub heeft medio maart een brandbrief gestuurd naar de minister van Sport, de Tweede Kamer en NOC*NSF. In de brief wordt aandacht gevraagd voor de financiële positie van sportclubs. Er hangt de clubs een onvoorziene en onbedoelde maar forse lastenverzwaring boven het hoofd.

Onvoorziene en onbedoelde maar forse lastenstijging

NL Sportclub maakt zich "ernstig zorgen over de positie van sportclubs" zo is in de brief te lezen: "Het aantal sportverenigingen neemt gestaag af. In de afgelopen 25 jaar is ongeveer 30 procent van de sportverenigingen opgehouden te bestaan. De financiële positie van de resterende verenigingen is in de afgelopen jaren zwakker geworden."

Naast deze negatieve trend zijn er ook actuele bedreigingen. Met name het regeerakkoord van Rutte III geeft reden voor zorg. Afgaande op de beleidsvornemens van het huidige kabinet zouden sportclubs wel eens geconfronteerd kunnen gaan worden met een onvoorziene en onbedoelde maar forse lastenstijging".

"De aangekondigde verhogingen van de energiebelasting en het lage BTW tarief zullen voor verenigingen jaarlijks toenemende extra lasten met zich meebrengen. Huishoudens, bedrijven en instellingen hebben daar ook mee te maken maar gaan er dankzij de verlaging van (andere) belastingtarieven en de verhoging van allerlei toeslagen per saldo toch op vooruit. Die verlaging van de belasting op inkomen en winst heeft niet of nauwelijks effect op verenigingen die immers geen winst maken en hoofdzakelijk draaien op de inzet van vrijwilligers."

Lees hier de integrale tekst van de brief.