Minister negeert zorgen sportclubs

  • De sportwoordvoerders van de Tweede Kamer in overleg met minister Bruins
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

De brandbrief van NL Sportclub aan sport en politiek over de onbedoelde maar forse lastenverzwaring die sportclubs boven het hoofd hangt heeft weinig uitgehaald. De brief werd geagendeeerd voor het algemeen overleg Sport in de Tweede Kamer, maar werd daar niet besproken.

Eerder schreven we al over de formele nietszeggende reactie van het ministerie van VWS en het uitblijven van een reactie van NOC*NSF. Enkele sportwoordvoerders in de Tweede Kamer namen de zorgen wel serieus. En zo kon het gebeuren dat de brandbrief afgelopen donderdag op de agenda stond van de Tweede Kamer. Maar ook dat betekent helaas niet dat de zorgen serieus werden genomen.

Geen antwoord

Dat een punt geagendeerd wordt wil niet zeggen dat het ook besproken wordt, maar toch. SP-sportwoordvoerder Michiel van Nispen probeerde sportminister Bruno Bruins wel een uitspraak te ontlokken. In zijn bijdrage aan het algemeen overleg benoemde hij de zorgen die in de brandbrief werden verwoord: "Er zijn zorgen over de financiële positie van sportverenigingen. Door verhoging van energiebelasting en de btw komen ze in problemen. Heeft de minister daar oog voor. Wat gaan we hier aan doen?" De minister vond het echter niet nodig om hierop in te gaan. Er kwam zelfs geen begin van een antwoord. De vraag werd eenvoudig genegeerd. Geen ontkenning van de problematiek, geen geruststellende woorden, niets. Kennelijk moeten de clubs de lastenverzwaringen maar als een natuurverschijnsel beschouwen en over zich heen laten komen.

Sportakkoord

Tijdens het genoemde Algemeen Overleg werd vooral veel gesproken over het Sportakkoord dat enkele dagen voor de vergadering gepubliceerd was en daags erna ondertekend zou worden. Over de totstandkoming van dat sportakkoord, met name over het ontbreken van sportclubs aan de vergadertafels heeft NL Sportclub eerder zijn verbazing uitgesproken. Hoewel in contacten met verschillende Kamerleden bleek dat zij dit ook wel een merkwaardige gang van zaken vonden, werd er in de vergadering met de minister geen punt van gemaakt. Er werden wel vraagtekens gezet bij de afwezigheid van de waterschappen en bij het feit dat de Rabobank een van de ondertekenaars van het sportakkoord is.