Stichting NL Sportclub opgericht

afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Steeds breder wordt erkend dat sportclubs belangrijk zijn voor de samenleving.Toch hebben veel clubs het best moeilijk. Aan alle kanten worden de wensen en eisen opgeschroefd. De roep om innovatie klinkt. Het kader vergrijst. En er zijn steeds meer concurrenten op de vrijetijdsmarkt.

Een nieuw initiatief

Er zijn gelukkig veel clubs die organisatorisch goed draaien, waar mooie initiatieven worden genomen en prima resultaten worden geboekt. Maar dat is alles behalve vanzelfsprekend. Alle verenigingen kennen hun ups and downs. Het komt helaas ook regelmatig voor dat verenigingen het niet meer kunnen bolwerken. Ze heffen zichzelf op of gaan fuseren. Daardoor neemt het aantal verenigingen in een rap tempo af. In de afgelopen 25 jaar gaat het om een afname van maar liefst 30 procent.

​Om alle uitdagingen en problemen het hoofd te bieden krijgen sportverenigingen advies en ondersteuning. Dat gebeurt vooral vanuit gemeenten, lokale en regionale sportservice organisaties, en landelijke sportorganisaties. Maar ook die ondersteuning is niet altijd meer vanzelfsprekend. Er wordt door beleidsmakers soms openlijk getwijfeld aan het bestaansrecht of de toekomst van verenigingen.

De clubs zouden teveel in zichzelf gekeerd zijn, en zich onvoldoende aanpassen aan de wensen van de hedendaagse sporter en de eisen van de tijd. Hoewel de meeste beleidsmakers daar genuanceerder over denken, richten zij hun aandacht, inzet en middelen in toenemende mate ook op andere sportaanbieders. Steeds vaker organiseren zij ook een eigen (soms concurrerend) sportaanbod.

​Tegen deze achtergrond ligt het eigenlijk erg voor de hand dat sportverenigingen meer over de schutting kijken, meer met elkaar samenwerken, elkaar helpen en hun krachten bundelen. Met het oog daarop hebben wij het initiatief genomen voor de oprichting van NL Sportclub. Een nieuwe community voor het bestuurlijk en organisatorisch kader van sportclubs in heel Nederland. Een gelijknamige stichting hebben we eind februari 2018 opgericht.