Brancherapport: Nieuw elan sportverenigingen

afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Deze week heeft het Mulier Instituut het Brancherapport Sportverenigingen in Nederland gepubliceerd. Het rapport brengt de actuele stand van zaken rond sportverenigingen in kaart. Het onderzoeksinstituut is hoopvol gestemd over de ontwikkelingen en spreekt van "een nieuw elan voor de verenigingssport"

Zo’n 30 procent van de Nederlanders is lid van een van de ruim 26.000 Nederlandse sportverenigingen. Dit percentage is al jarenlang relatief stabiel, maar in de sportbeoefening neemt de verenigingssport een minder grote plaats in dan voorheen. Is de sportvereniging vooral een symbool van vergane tijden, of springlevend? De antwoorden hierop zijn te vinden in het brancherapport. Lees de belangrijkste bevindingen op de onderzoekspagina van dit platform.