NL Sportclub: wie, wat en waarom?

afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Wat leuk dat je komt kijken op onze website!  We zijn volop bezig met de opbouw van onze organisatie en ons digitale platform. Ook al zijn we nog niet helemaal klaar, er is toch al veel interessante, nuttige en leuke informatie te vinden, dus kijk gerust rond. Maar lees eerst even wat de plannen zijn van NL Sportclub en wat wij voor jou en jouw club kunnen betekenen.

Van en voor clubbestuurders

Begin 2018 kwamen drie voorzitters van sportverenigingen uit Amsterdam, Zierikzee en Heerenveen in Utrecht bij elkaar om NL Sportclub op te richten: een community van en voor het bestuurlijk en organisatorisch kader van sportclubs in heel Nederland. Ronald Esajas (voetbalvereniging Zuidoost United), René Fondse (handbalvereniging Delta Sport) en Sietse van der Mei (atletiekvereniging AV Heerenveen) namen het voortouw bij de oprichting van deze nieuwe organisatie. Zij worden gesteund door twaalf voorzitters van evenzoveel sportclubs, actief in andere takken van sport en in andere provincies.

Doelstellingen

De doelstelling van de nieuwe community is drieledig:

  • Meer uitwisseling van kennis en ervaring
  • Meer onderlinge advisering en dienstverlening
  • Meer samenwerking

En dat alles over de grenzen van gemeenten heen én tak van sport overstijgend, want iets verder over schutting kijken kan beslist geen kwaad.

Wil je meer weten over de ideeën achter het platform? Lees dan ook dit artikel.

Wat kan NL Sportclub  voor jouw club betekenen?

Om concreter te maken wat NL Sportcub kan betekenen voor sportclubs, behandelen we hierna de opzet en inhoud van de verschillende pagina's, rubrieken en functionaliteiten van het digitale platform. Maar hierbij is een waarschuwing vooraf op zijn plaats. Deels gaat het namelijk nog om toekomstmuziek.

Opbouw community

Die verschillende pagina's en rubrieken zijn nu nog niet allemaal even goed gevuld en ook de functionaliteiten zijn nog niet allemaal geactiveerd. Dat heeft ook eigenlijk pas zin wanneer de community een zeker omvang heeft. De komende periode willen we onze tijd en energie vooral steken in de opbouw van die community. Ons streven is dat binnen afzienbare tijd ten minste duizend sportclubs zich hebben aangesloten bij NL Sportclub. Zodra dat het geval is zullen alle functionaliteiten worden ingeschakeld en zullen we alle pagina's en rubrieken goed gaan vullen en voortdurend actualiseren.

Wil je meer weten over het hoe en waarom van deze aanpak of over het lidmaatschap van de community? Lees dan ook dit artikel.

Nieuws

Op de nieuwspagina (tevens home-pagina) vind je need-to-know en nice-to-know informatie. We berichten over bijzondere en actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen die sportclubs raken, houden een agenda bij, presenteren een gids waarin allerlei voor sportclubs relevante bedrijven en instellingen terug te vinden zijn en bieden verstrooiing met luchtige rubrieken. Dit deel van het platform is een (gedeeltelijke) voortzetting van het nieuws- en informatieplatform dat in 2015 en 2016 opereerde onder de naam Sportclub NL. Het grootste deel van de berichten in het nieuwsoverzicht dateert nog uit die tijd. Dat geldt ook voor de afleveringen in de rubrieken daaronder. In de toekomst zullen nieuwe afleveringen worden toegevoegd. En ook nieuwe leuke rubrieken worden gestart want we willen je zeker niet alleen serieuze informatie voorschotelen, we willen je ook prikkelen, verrassen en vermaken.

Opinie

Voor opiniërende bijdragen (en discussie daarover) is een aparte pagina opgenomen: Opinie. Dit is het podium voor prikkelende bijdragen en beschouwende artikelen over de positie en het functioneren van sportclubs, over beleidskwesties in de sport, en over ontwikkelingen in de sportwereld. Bezoekers van de site die een account hebben aangemaakt en zich hebben aangesloten bij de community kunnen desgewenst meediscussiëren.

Inspiratie

Meer dan 250 inspirerende praktijkvoorbeelden van en voor sportclubs zijn samengebracht in Het Grote Ideeënboek voor Sportclubs, dat NL Sportclub afgelopen voorjaar heeft gepubliceerd. Op de pagina's onder de noemer Inspiratie wordt aanvullend informatie geboden bij een groot aantal van deze praktijkvoorbeelden. Ook deze pagina's zijn alleen toegankelijjk voor leden van de community.

Forum

Op het Forum van dit platform kunnen leden van de community vragen stellen en problemen aankaarten. Andere leden van de community kunnen uit eigen beweging of op verzoek van NL Sportclub hierop reageren. De bijdragen op het forum kunnen eventueel ook anoniem worden geplaatst.

Onderzoek

Op de pagina Onderzoek worden de uitkomsten van belangrijke onderzoeksprojecten met betrekking tot sportclubs gepresenteerd. Het kan gaan om algemene of specifieke onderzoeken, verricht door derden of door NL Sportclub. Een bijzondere categorie onderzoek die in de toekomst aan bod komt is het vergelijkend onderzoek naar producten en diensten voor sportclubs.

Belangenbehartiging

NL Sportclub wil zich hard maken voor sportclubs en daarvan de belangen behartigen, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Op de pagina Belangenbehartiging doen we verslag van de activiteiten die NL Sportclub en andere organisaties in deze sfeer ontplooien.

Ledenvoordeel

Het lidmaatschap van de community brengt voordelen met zich mee. Sportclubs die aangesloten zijn bij NL Sportclub komen in aanmerking voor allerlei voordelen en aanbiedingen. Er wordt gewerkt aan een aantrekkelijk pakket van ledenvoordelen. Op de pagina Voordelen zullen deze worden gepresenteerd en zal met behulp van een voordeelcalculator eenvoudig kunnen worden becijferd hoeveel een club kan besparen door aansluiting bij de community. Voor de leden van aangesloten sportclubs gaan we ook een Vrijwilligers Vip Pas inroduceren, een pas die vrijwilligers als beloning voor hun belangrijke werk lokaal, regionaal en landelijk voordelen biedt.

Marktplaats

Op de Marktplaats van dit platform komen vraag en aanbod van (tweedehands) producten en diensten van en voor sportclubs samen. Hier kunnen bijvoorbeeld ook contacten worden gelegd om gezamenlijk subsidie aan te vragen voor aanschaf van sportmaterialen. Alleen de leden van de community kunnen overigens gebruik maken van deze faciliteit.

Winkel

Het ideeënboek was de eerste uitgave van NL Sportclub. Er zullen er meer volgen. Daarnaast zal NL Sportclub ook interessante bijeenkomsten en leuke trips gaan organiseren. In de Webwinkel kunnen bestellingen worden geplaatst en inschrijvingen worden geregistreerd.