Subsidie voor sportaccommodatie en -materialen

 • Ook voor de aanschaf van bijvoorbeeld roeiboten is subsidie mogelijk (foto: Algemene Groninger Studenten Roeivereniging Gyas).
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Onlangs is de nieuwe subsidieregeling voor aanleg van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen gepubliceerd. Vanaf 2 januari 2019 kunnen sportclubs een aanvraag indienen. Er zit 87 miljoen in de pot. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Al in het regeerakkoord was aangekondigd dat sportclubs (en gemeenten) zouden worden gecompenseerd voor de lastenverzwaring die hen te wachten staat door de aanpassing van BTW-regels. Tot nog toe was het mogelijk om bij investeringen in sportaccommodaties en materialen een flink deel van de in rekening gebrachte BTW terug te vorderen. Sportorganisaties die accommodaties en materialen ter beschiking stellen voor sportbeoefening konden over de gemaakte kosten de BTW (meestal 21%) terugvragen terwijl zij zelf slechts 6% BTW in rekening hoefden te brengen bij de gebruikers. Die aftrekmogelijkheid vervalt vanaf 2019 omdat in Europees verband is afgesproken dat (gelegenheid geven tot) sportbeoefening voortaan onbelast is.

87 miljoen

De belastinginkomsten van het rijk groeien daardoor naar verwachting met 241 miljoen. Omdat het niet de bedoeling is dat sportbeoefening duurder wordt, wordt het overgrote deel hiervan teruggesluisd. Dat gebeurt via twee subsidieregelingen, eentje voor sportclubs (87 miljoen) en eentje voor gemeenten (152 miljoen). Hieronder zal uitsluitend worden ingegaan op de regeling voor sportclubs.

7.000 aanvragen

Het ministerie van VWS verwacht per jaar niet minder dan 7.000 aanvragen van sportclubs. Dat betekent gemiddeld een kleine €12.500 subsidie per club. Omdat de subsidie 20 tot 35% bedraagt van de totale investering, komt dit neer op een gemiddelde investering van circa €50.000 per club. Dat is voor de meeste clubs erg veel geld. Het is de vraag of er werkelijk elk jaar zoveel clubs zoveel zullen gaan investeren.

Hoofdpunten

De aanvraagprocedure voor de subsidie is nog niet helemaal duidelijk. Meer informatie volgt na Prinsjesdag (18 september). De belangrijkste punten van de subsidieregeling voor sportclubs zijn wel bekend.

 • De regeling gaat in op 1 januari 2019 en loopt af op 1 januari 2024.
 • Voor 2019 wordt 87 miljoen in de pot gestopt.
 • Uitsluitend amateursportorganisaties kunnen een aanvraag indienen.
 • Subsidie kan worden aangevraagd voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.
 • De exploitatie van accommodaties komt niet voor subsidie in aanmerking.
 • Uitsluitend voor kosten waarbij geen aftrek van BTW mogelijk is, kan subsidie worden aangevraagd.
 • De subsidie bedraagt maximaal 20% van de kosten. Voor specifieke investeringen in duurzaamheid of toegankelijkheid van accommodaties kan daar bovenop nog eens 15% extra worden toegekend.
 • Subsidiebedrag bedraagt minimaal  €5.000 en maximaal €2.500.000 per activiteit, per jaar.
 • De subsidie-aanvraag moet online worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van VWS (DUS-I).
 • Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 januari 2019.
 • Sportclubs zijn afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag naar schatting 5 tot 9 uur kwijt aan de procedure.
 • Procedure duurt maximaal 22 weken.
 • Verdeling van geld vindt plaats op volgorde van binnenkomst van aanvragen. M.a.w. wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Meer informatie

De volledige regeling met toelichting, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, kan hier worden gedownloaded.
Een interessant artikel over de haken en ogen van de nieuwe regeling, geschreven door Leon Janssen Lok en gepubliceerd op de website van Sport & Strategie is hier te lezen.