Forse contributieverschillen in Friesland

  • Groot verschil in voorzieningen: bij Stormvogels '64 kleden spelers zich om in een oude woning (foto: Facebookpagina Stormvogels '64).
afbeelding van Redactie NL Sportclub
Redactie NL Sportclub

Er zijn forse verschillen tussen de contributies die Friese voetbalclubs in rekening brengen bij hun leden, zo blijkt uit een onderzoek van de Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân onder vrijwel alle Friese voetbalclubs. De bijdragen die dure clubs in rekening brengen zijn een veelvoud van de contributies die goedkope verenigingen vragen.

169 clubs

Op een enkele club na stelden alle clubs hun gegevens beschikbaar voor het vergelijkende onderzoek. Zo konden de contributiegegevens van 169 clubs worden verwerkt. Nadat alles netjes op een rijtje was gezet bleek dat de spelers bij sommige clubs een veelvoud betalen van de contributie die andere clubs in rekening brengen. In kleine plaatsjes is het vaak voordeliger voetballen dan in meer stedelijke gebieden.

Gemiddelde tarieven

De gemiddelde contributies in het Friese voetbal bedragen €170,85 voor senioren en €108,65 voor jeugd, maar de onderlinge verschillen zijn groot. De contributies zijn voor de clubs vaak de belangrijkste inkomstenbron. Gemiddeld vormen zij voor de clubs ruim een derde van alle inkomsten.

Zeven keer zoveel

Als duurste kwamen in het onderzoek LAC Frisia 1883 (Leeuwarden) en Drachtster Boys (Smallingerland) uit de bus. De goedkoopste clubs waren AVV (Terschelling) en Stormvogels ’64 (Achlum). Senioren betalen bij AVV op Terschelling slechts €75 per jaar, terwijl zij bij LAC Frisia 1883 wel €240 aan contributie kwijt zijn en ook nog eens €25 moeten bijdragen aan het kledingfonds. Een verschil van liefst €190.
De onderlinge verschillen bij de jeugd zijn relatief nog veel groter. De jeugdvoetballers van Drachtster Boys betalen gemiddeld zeven keer zoveel als hun leeftijdsgenoten bij Stormvogels’64.

Verschil in voorzieningen

In reacties op de uitkomsten van het onderzoek verwezen woordvoerders van de clubs en de KNVB naar de grote verschillen in kwaliteit. Het voorzieningenniveau zou bij de dure clubs veel hoger zijn dan bij de goedkope verenigingen. En ook zouden de dure clubs vaker gebruik maken van betaalde krachten terwijl de goedkopere verenigingen uitsluitend met vrijwilligers zouden werken.

Verschil in lokale lasten

De verschillen in tarieven voor veldhuur, andere lokale lasten en subsidies werden, althans in de berichtgeving, niet echt ter verklaring aangevoerd. Toch lijken ook die wel degelijk door te werken in de contributies. Een blik op de interactieve landkaart met clubs en contributies laat in ieder geval zien dat onder de clubs die in dezelfde omgeving spelen, de spreiding in het contributieniveau veel minder groot is dan over de hele provincie bezien.
Uit de grote verschillen mag dan ook niet worden geconcludeerd dat voetbalclubs helemaal niet op prijs concurreren en geheel naar eigen inzicht de contributiebedragen vaststellen. Vermoedelijk houden de clubs die in dezelfde omgeving opereren elkaar ook wel degelijk scherp in de gaten.

Bron: Leeuwarder Courant